miércoles, 6 de octubre de 2010

Ponci Pilat


Home vàlid i honorable (viarany esquerp a voltes i a voltes vial). No fou ell qui l'envià als inferns ni qui el negà tres vegades abans de l'alba. Però fou qui pagà, de mala gana, els plats trencats del banquet de joia, carn i creu de Déu meu per què m'has abandonat: 30 denaris de seny i la mala propaganda de la impaciència. (Veure 'La davallada de Crist als inferns'. Apòcrifs neotestamentaris).